Nevábnu prízemnú budovu s pultovou strechou v centre Nových Zámkov sa rozhodli noví majitelia zrekonštruovať. Objekt, v ktorom sa nachádzala piváreň, tanečné sály a doplnkové miestnosti, prešiel veľkolepou rekonštrukciou. Výsledkom bola architektonicky zaujímavá nadstavba, v ktorom našla svoj nový domov tanečná škola VIVA.

Pri realizácii rekonštrukcie bolo nutné splniť viaceré požiadavky. Tak, ako aj pri iných našich realizáciách, aj pri tejto bolo potrebné skĺbiť vysoké nároky na kvalitu materiálu, práce, ekonomickú a časovú úsporu prostriedkov, funkčnosť, a to všetko s ohľadom na individuálne východiská projektu. Jedným z takýchto východísk je častokrát celková statika objektu a nosnosť obvodových múrov, ktorá je neraz poddimenzovaná. Staviť na konštrukčné prvky z dreva je preto viac než ideálnym riešením.

Smiem(e) prosiť?

Budova (toho času ešte len budúcej tanečnej školy VIVA), ktorú sme sa v centre Nových Zámkov rozhodli zrekonštruovať, mala rozmery 12,13 x 25,35 m. Pristavené k nej bolo i schodisko s rozmermi 5,21 x 3,19 m. Pôvodný nosný systém budovy bol pozdĺžny, tvorený obvodovými stenami z panelových dielov a železobetónových prvkov, využitý bol vnútorný pozdĺžny železobetónový prievlak podopretý stĺpmi. Steny boli ukončené železobetónovými vencami. Strop a zároveň plochú pultovú strechu tvorili strešné panely so šírkou 1,6 m a povlakovou asfaltovou krytinou s rozpätím 6 m.

Tanečná škola VIVA

V rámci projektovej fáze zhodnotili celkovú statiku budovy viacerí odborníci. Časť niektorých nosných konštrukcií nemala dostatočnú rezervu v odolnosti pre prenos ďalších stavebných zaťažení. Prízemie pôvodnej budovy si preto vyžadovalo zosilnenie múrov a starostlivé zváženie celého postupu. Konečným riešením bolo vybudovanie celého nového poschodia formou drevostavby, ktorá by nezaťažila základy budovy a neohrozila parametre statiky.

Vlastná výroba šetrí náklady

Celá rekonštrukcia, od započatia búracích prác, vyčistenia strechy, domurovacích prác na perfektnú prípravu staveniska, cez realizáciu prestavby a výstavby, až po finálne odovzdanie, trvala menej než mesiac. Vzhľadom k tomu, že disponujeme vlastnou výrobnou dielňou, v ktorej pod rukami našich šikovných zamestnancov vznikajú kvalitné drevené nosníky a iné stavebné prvky z dreva, podarilo sa nám výrazne ušetriť časové, a v konečnom dôsledku i finančné prostriedky nášho klienta.

Zaostrené na zvislé konštrukcie

Na konce hlavných nosných stropníc z lepeného lamelového dreva (LLD) s prierezom 200/680 sme vlepením osadili stĺpy. Stĺpy z LLD s prierezom 200/400 sme zároveň tuho spojili s hlavnými nosníkmi podlahy skrutkami Rothoblass. Veľký dôraz sme samozrejme kládli aj na stabilitu stĺpov, ktorú nám zabezpečili oceľové vystužovadlá – ťahadlá.

Nadstavba tanečná škola VIVA

Vytvoriť jednoliatu plochu s vysokou odolnosťou a stabilitou nám umožnili nosné priehradové väzníky s kovovými styčníkovými platničkami. Na zameranie presných miest, optimálnych na zarazenie styčníkových platničiek, sme využili laser, ktorý sa stal synonymom precíznosti našej výroby. Stabilitu a presnosť spojenia sme zabezpečili zlisovaním celého prvku.

Nadstavbu sme vytvorili stĺpikovou konštrukciou z KVH hranolov s prierezom 60/160 mm, opláštených veľkoplošnými OSB doskami 1,5 x 2,5 m a hrúbkou 15 mm. Ako celok vznikla sendvičová obvodová stena hrúbky 375 mm z hydrofóbnej izolačnej drevovláknitej dosky (120 mm), doplnenej celulózovou izoláciou (160 mm), OSB dosky (15 mm) a predsadenou stenou (75 mm). Vnútornú zdvojenú nosnú stenu so vzduchovou medzerou sme vytvorili z 2x sadrokartónu.

Zaostrené na vodorovné konštrukcie

Základ nadstavby vytvorila nová podlahová konštrukcia z LLD s prierezom 200/680 mm a dĺžke 14,6 m, položená na ploche pôvodnej strechy. Drevené nosníky sme uložili na oceľové nosníky tak, aby prenášali zvislé zaťaženie do stĺpov prízemia. Dôležitá stabilita konštrukcie je zabezpečená koncovými a priečnymi rebrami s celoplošným záklopom z OSB dosky (25 mm) P+D, ktorý je položený na hornom povrchu nosníkov. Pod podlahou sú ukryté tri priehradové nosníky na podopieranie stužujúcich stien.

Tanečná škola VIVA nadstavba

Nadstavba sa môže popýšiť dvomi bezpečnými schodiskami z oceľových profilov – vnútorným a vonkajším. Funkčnosť, ale i dizajnovú atraktivitu vnútorného schodiska sme podčiarkli nášľapnou vrstvou z bukového dreva.

Plochá strecha, pod ktorou to žije

Strešná konštrukcia hlavnej časti nadstavby je vytvorená priehradovými väzníkmi, ktoré sú opätovne spojené kovovými styčníkovými platničkami s prelisovanými hrotmi. Dbali sme na to, aby mala strecha primeraný spád a nezadržiavala vodu. Strešné nosníky s rozpätím 14,5 m sme rozmiestnili do vzájomných osových vzdialeností do 1,05 m. Uložili sme ich na nosný obvodový skelet, ktorých stabilitu sme zabezpečili štyrmi zavetrovacími nosníkmi s plnoplošným debnením (25 mm). Stabilita dolného pásu krovu a stien drevostavby je tvorená krížným dvojitým dreveným roštom z lát 2×40/50 mm.

Väzníkový krov Hagara Julinek

Do rytmu nadstavby z dreva

Murovanej budove sme vdýchli nový život v podobe nadstavenej drevostavby. Po stavebných úpravách ma budova rozrástla do veľkorysých rozmerov: 30,4 x 14,6 m.

Na prízemí sme vytvorili hlavnú sálu (100 m2) a dve menšie sály (45 m2), odpočinkovú zónu s posedením a kompletným zázemím pre účinkujúcich a prípadné návštevy. Na poschodí vznikli dve telocvične – väčšia (198,43 m2) a menšia (53,43 m2). Na pristavené schodisko nadväzuje vstupná hala, chodba a šatňa trénerov. Pri schodisku nájdeme umyvárne, šatne, sprchu a taktiež oddelené WC pre mužov i ženy.

Väznikové krovy Hagara Julinek

 

Úžitková plocha sa po rekonštrukcii zväčšila z pôvodných 385,71 m2 na 787,62 m2 a obostavaný priestor z 1 800 m3 až na krásnych 4 400m3.

Tanečné drevo potrebuje profesionálov

Po vyčistení strechy a okolia budovy vznikol dobrý prístup našich remeselníkov k stavebnému objektu. Veľkou výhodou našej práce a služieb je bezpochyby najmä to, že pri rekonštrukciách nie sú potrebné veľké skládky stavebného materiálu, dovoz betónu, ani náročný manipulačný priestor. Naše drevené prvky totiž ukladáme priamo na pripravenú plochu. Za pomoci ľahkého žeriava sme tak dokázali pokladať plošné dosky opláštenia už priamo na pripravenú konštrukciu nosných stĺpov. Aj ukladanie strešnej konštrukcie a krytiny, vrátane izolácie, prebehlo bez neželaného preťaženia.

Chceli by ste sa o našich riešeniach dozvedieť viac?
Radi sa s Vami porozprávame a pripravíme Vám nezáväznú cenovú ponuku ušitú na mieru Vašim potrebám. Neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás telefonicky
na 0948 788 384 alebo nám napíšte.