Názov stavby AB Mikron Tools
Poskytnuté služby Realizácia väzníkového krovu
Technológia spojenia Styčníkové dosky MITEK
Miesto realizácie Nové Zámky
Dátum realizácie Oktober 2021
Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás telefonicky
na 0948 788 384 alebo nám napíšte.