Názov stavby OcU Ábelová
Poskytnuté služby Realizácia väzníkového krovu
Technológia spojenia Styčníkové dosky MITEK
Celková strešná plocha 522,7m2
Počet styčníkových dosiek 1430 ks
Počet uzlov 715 ks
Miesto realizácie Ábelová
Dátum realizácie Jún 2022
Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás telefonicky
na 0948 788 384 alebo nám napíšte.