Ako sme si poradili s rekonštrukciou strechy veľkých rozmerov s priestorovo nestuženou oceľovou konštrukciou?

Rekonštrukcie nehnuteľností so sebou vždy prinášajú výzvy, ktoré často prekvapia aj tých najskúsenejších odborníkov z fachu. Inak tomu nebolo ani pri projekte nedokončenej budovy z 90. rokov v Starej Turej. Krátky termín dodania diela, komplexnosť logistiky a hlavne priestorovo nestužená oceľová konštrukcia predstavovali trojhlavého draka, ktorého sa nám však nakoniec podarilo skoliť. V článku sa dočítate, ako sme sa popasovali s nástrahami zastrešenia nadstavby bytového domu a ako sme úspešne vyriešili rekonštrukciu plochej strechy administratívnych priestorov.

Ako pri všetkých projektoch, ruku k dielu priložili všetky naše oddelenia: od obchodného, cez prípravné, projekčné, technické, až po celú výrobu a realizačnú časť. No tentokrát bol rozsah prác väčší – dokonca niekoľkonásobne: Celková príprava trvala 2 mesiace, čo je niekoľkokrát dlhšie než na čo sme zvyknutí pri rodinných domoch.

Pôdorysné rozmery stavby tvorili 19,2 x 35,3 m a počítali s nosnou konštrukciou z priehradových väzníkov. Stavba pozostávala z pôvodného ťažkého skeletu s nadstavbou riešenou ľahkou oceľovou konštrukciou. Prvotným cieľom bolo nájsť efektívne riešenie väzníkovej konštrukcie, ktoré by sme dokázali presadiť u investora.

Väčší projekt, väčšie úskalia

Už od začiatku v nás projekt vzbudzoval istú výzvu, nakoľko sme potrebovali skĺbiť priaznivú cenu realizácie s bezpečným riešením zložitej konštrukcie. Komplexnosť konštrukcie už na prvý pohľad spočívala v troch hlavných faktoroch:

1. Riziko nepresnosti merania: Pri rekonštrukciách striech sa často stáva, že niektoré detaily nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii, a rovnako rozmery môžu byť nepresné. Keďže sa venujeme vopred vyrobeným konštrukciám, presnosť rozmerov je na prvom mieste. Aby sme predišli nepríjemným prekvapeniam priamo na stavenisku, stavili sme na príslovie “Dvakrát meraj a raz rež”, a na miesto sme vyslali technika, aby všetko premeral.

2. Komplexnejšia logistika a doprava väzníkov na stavbu: už v prípravnej fáze sme zistili, že vzhľadom na šírku stavby – 19m – nebude možné väzníky vyrobiť a priniesť na stavbu v jednom kuse. Museli sme teda počítať s montážnym delením väzníkov.

Väzníky sme vyrobili z dvoch samostatných kusov, ktoré sme na stavbe spájali pomocou metrických skrutiek. Naši montážnici utiahli cca 1500 ks skrutiek M20 8.8 len na montážnych spojoch jednotlivých dielov tejto pomerne zložitej skladačky. Spájanie väzníkov na stavbe trvalo 3 dni, pričom váha použitého spojovacieho materiálu predstavovala takmer jednu tonu.

3. Zabezpečenie priestorovej stability oceľovej konštrukcie: Najväčšou výzvou, ktorej sme čelili, bolo požadované zabezpečenie priestorovej tuhosti a stability oceľovej konštrukcie nadstavby bytového domu. Túto úlohu malo plniť predmetné zastrešenie z priehradových väzníkov.

S prijatím projektu bolo našou úlohou zabezpečiť stabilitu konštrukcie. Vzhľadom na veľké rozmery stavby a subtilitu oceľovej konštrukcie, sa práve tento aspekt ukázal ako najväčšia výzva celého projektu.

V prípade nesprávneho návrhu zavetrenia konštrukcie by pri účinkoch vetra mohlo dôjsť k nadmerným deformáciám až k možnému kolapsu konštrukcie.

Ako sme prekonali prekážky pri rekonštrukcii strechy?

Bol to statik, kto nám pomohol namodelovať globálny 3D výpočtový model pre presnejšie identifikovanie úskalí a kritických miest tejto konštrukcie. Spoločne sa nám podarilo navrhnúť funkčné riešenie, ktoré sme nakoniec vo výpočtovom softvére PAMIR previedli do výrobnej dokumentácie. Navrhli sme tiež spôsob montáže a konštrukčné detaily pre finálnu realizáciu rekonštrukcie strechy.

Zabezpečenie tuhosti a stability nadstavby sme navrhli kombináciou vrstvených vodorovných stužidiel ukotvených k strešným priehradovým väzníkom, ktoré sa prostredníctvom montážnych prípojov prepojili v jeden priebežný výstužný nosník. Zavetrovací rám sme upli do priečne tuhých väzieb, a to v mieste napojenia strechy na pôvodný ťažký skelet a v mieste priečnej väzby oceľovej konštrukcie tak, aby bola zabezpečená požadovaná tuhosť a stabilita.

Dôkladné prípravy nám uľahčili proces výroby a následná doprava a montáž pri rekonštrukcii strechy prebehli hladko.

Kam nás projekt posunul?

Celkovo sme zastrešili 661 m2 plochy, pričom sme použili 42,5 m3 dreva triedy C24, a zalisovali 1636 uzlov = 3272 ks platničiek.

V porovnaní s projektami rodinných domov, mal projekt rekonštrukcie plochej strechy latku nadsadenú na viacerých úrovniach: plánovanie, logistika a celkovo výrobný proces boli popretkávané výzvami.

Riešenie atypických detailov (akým bol napríklad prípoj zavetrovacieho väzníku k oceľovej konštrukcii), vystuženie konštrukcie, ako aj časovú náročnosť projektu sme nakoniec úspešne zvládli. Rovnako sme si poradili aj s náročnejšou montážou, ktorá kvôli stiesnenému priestoru – žeriav sa na miesto takmer nezmestil – trvala 7 dní.

Nakoniec sme veľmi radi, že sa projekt vydaril a že sme našli ekonomicky i konštrukčne vhodné riešenie. Vďačíme za to skúsenostiam celého tímu. Od vedúcich vo výrobe po našich technikov, každý jeden človek prispel k špičkovému zloženiu tímu, bez ktorého by sme to nezvládli. Zároveň sme sa utvrdili v tom, že kvalitná príprava projektu nám zabezpečí bezproblémový priebeh zákazky od návrhu až po samotnú realizáciu.

Projekt nám umožnil získať istotu v riešení atypických konštrukcií. Rovnako nám dodal väčšie odhodlanie pri prekonávaní ďalších výziev v univerze priehradových väzníkov.

“Bol to jeden z najzaujímavejších a najzložitejších projektov, ktorý sa nám podarilo úspešne vyriešiť.
Získali sme ho, nezľakli sme sa výzvy a úspešne sme sa dokázali presadiť s jeho riešením,” hovorí Juraj Čierny, hlavný projektant na výrobnej dokumentácii, a dodáva: “Sami sme zistili, že dokážeme hravo riešiť aj takéto projekty, ktoré sú objemnejšie a komplexnejšie v porovnaní s tým, na čo sme bežne zvyknutí pri rodinných domoch. Do budúcna budeme mať záujem aj o takéto riešenia,” dodáva s úsmevom hlavný projektant.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás telefonicky
na 0948 788 384 alebo nám napíšte.